VOV Vietnam Journey 라이브 스트림

TV 채널:VOV Vietnam Journey

국가: 베트남

카테고리: 라이프 스타일

0 / 5

0 투표

VOV Vietnam Journey 실시간 스트리밍 시청

VOV Vietnam Journey - Kênh truyền hình chuyên biệt về Văn hoá - Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiền thân là Hệ phát thanh có hình Đài Tiếng nói Việt Nam, viết tắt là VOV TV, bắt đầu phát sóng thử nghiệm từ chiều ngày 7 tháng 9 năm 2008 Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động truyền hình cho Đài Tiếng nói Việt Nam bằng quyết định số 871/GP–BTTT ký ngày 23 tháng 5 năm 2012, ngày 24 tháng 5 năm 2012, Hệ phát thanh có hình Đài Tiếng nói Việt Nam đổi tên thành Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, tên gọi tắt vẫn là VOVTV. Ngày 5 tháng 12 năm 2018, kênh đã chuyển đổi thành kênh truyền hình chuyên biệt về Văn hóa - Du lịch (VOV Vietnam Journey). Đây là kênh truyền hình được hình thành trên cơ sở hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chịu sự quản lý của hai cơ quan này.

국가

 • VTV7 là kênh truyền hình giáo dục quốc gia trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, nhằm mục đích dạy học, phổ biến và nâng cao kiến thức. Kênh VTV7 là sản phẩm của sự hợp tác giữa

  4.3 из 5

  11 голосов

 • Fanpage chính thức của Vnews - Truyền hình Thông tấn. Kênh thông tin thời sự chính luận, liên tục cập nhật 24/24H hàng ngày.

  4.3 из 5

  11 голосов

 • Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) là kênh truyền hình cập nhật thông tin về Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số thông tin diễn biến hòa bình trên thế giới. Kênh được

  4.3 из 5

  11 голосов